Johanneksen evankeliumin 1. luku: kysymyksiä ja tehtäviä

1. Johanneksen evankeliumin alku poikkeaa radikaalisti muista evankeliumeista. Viekö tämä pohjaa Johannekselta?

2. Lue uudelleen ääneen jakeet 1:1-18 ja ajattele, että tässä on koko evankeliumikirjan alku. Miltä sinusta tuntuu lukea tätä jaksoa? Mitkä sanat kiinnittävät huomiosi? Mitä kirjoittaja on tahtonut ladata juuri näihin ensimmäisiin jakeisiin?

3. Evankeliumikirjan alku tavoittelee luomiskertomuksen sanamuotoja. Mitä se tahtoo sanoa?

4. Kiinnittäkää huomiota jakeeseen 1:18. Mikäli sinulla on käytössäsi eri käännöksiä, vertaa niitä. Miksi toiset käännökset puhuvat ainoasta Pojasta, toiset ainoasta Jumalasta?

5. Fariseukset tenttaavat Johannes Kastajalta tietoa, kuka hän sanoi olevansa. Vastaus on että hän on ”huutavan ääni”. Tutkikaa Jesajan kirjan luvun 40 alkua. Millaisesta Jumalan toiminnasta tämä kohta puhuu?

6. Mitä Vanhan testamentin kohtia on taustalla, kun Johannes Kastaja puhuu Jumalan ”Karitsasta” (j. 29)?

7. Jakeissa 35-42 kerrotaan ensimmäisten opetuslasten kutsumisesta. Miten vahvan kutsun vaadit, että jättäisit kaiken suunnittelemasi sekä rakentamasi, ja lähtisit seuraamaan jotakin?

8. Kuinka osaamme kuulla Jumalan kutsun? Kutsuuko Jumala yhä jättämään omaisuutensa ja seuraamaan, vai onko pallo heitetty meille?

9. Jakeissa 43-51 kerrotaan Filippoksen ja Natanaelin kutsumisesta. Millaisen vaikutelman saat siitä, millaiseksi Johannes kuvaa Natanaelin?

10. Ensimmäinen luku on jo osoittanut Johanneksen käyttävän hyvin kuvainnollista ja runollista kieltä. Miksi? Tämähän antaa raamatuntulkitsijoille vain entistä vapaammat kädet. Eikö tuonkin olisi voinut selkokielisemmin sanoa?