Johanneksen evankeliumin 14. luku: kysymyksiä ja tehtäviä

Jeesus puhuu opetuslapsilleen ja antaa lupauksen Pyhästä Hengestä.

 

  1. Jeesus palaa sinne, mistä hän tulikin, Isän luo. Missä Johanneksen evankeliumin kohdissa hän on puhunut samasta asiasta?  Löydättekö muita kuin Johanneksen evankeliumin kohtia?

  1. Esim. japanilaisen on kristittynäkin vaikea uskoa Jeesus ei ole ainoastaan tie, vaan myös ainoa tie Jumalan luo: Uskontoja on monia ja on helpompi ajatella että Jeesus on paras tie, mutta ei ainoa.  Tämä on kuitenkin alusta lähtien ollut Kirkon Raamattuun perustuva opetus. Pohtikaa miltä asia näyttää meidän näkökulmastamme.  Miten suomalainen tilanne on muuttunut ja muuttumassa?  Mitä te ajattelette asiasta?

  1. Filippos tahtoo nähdä Jumalan.     Lukekaa Vanhan testamentin ihmisistä, joille on käynyt näin. Mitä Tuom. 13:22; 1. Kun. 19:9-13 ja  Jes. 6:1-7 opettavat?  Tahtoisitteko te nähdä Jumalan?

  1. Mikä on Jeesuksen vastaus Filippokselle?  Miten me voimme kohdata Jumalan?

  1. Jeesus sanoo: ”Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni”.  Mistä löydätte Jeesuksen käskyt?

  1. Jeesus puhuu Pyhästä Hengestä ja sanoo häntä ”Totuuden Hengeksi” ja ”Puolustajaksi”. Millaisia asioita nämä kätkevät sisälleen?  Mitä osaisitte kertoa Pyhästä Hengestä toisen uskonnon edustajalle?