Johanneksen evankeliumin 15. luku: kysymyksiä ja tehtäviä

Jeesus on viinipuu ja vain hänen yhteydessään pelastutaan.

  1. Jeesus puhuu viinipuusta.  Mitä Vanhan testamentin kohtia on tämän opetuksen taustalla?

  1. Me asetamme usein vastakkain pään tiedon ja oikean kristillisen elämän.  Miltä tämä näyttää 15. luvun valossa?

  1. Me erotamme usein toisistaan rakkauden ja kirjoitetun Raamatun sanan seuraamisen.  Nyt kuitenkin Jeesus sanoo: ” Jos noudatatte käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen noudattanut Isäni käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan.” Mitä ajatuksia tämä herättää teissä?

  1. Jeesus puhuu siitä, miten maailma vihaa hänen omiaan.  Miettikää, milloin olette nähneet selvimmin tämän sanan toteutuvan?  Mistä tämä viha johtuu?

  1. Milloin Kirkko kohtasi verisimmät vainonsa?  Missä kristityillä on tällä hetkellä kaikkein vaikeinta elää?