Johanneksen evankeliumin 20. luku: kysymyksiä ja tehtäviä

Jeesuksen seuraajat tyhjällä haudalla

 

  1. Verratkaa lukua muiden evankeliumien kertomuksiin? Mitä yhteisiä ja mitä poikkeavia piirteitä löydätte? Mitä niistä pitäisi ajatella?
  2. Mitä Pietari ja Johannes näivät haudan sisäpuolella? Miksi he ihmettelivät sitä? Miksi he ”uskoivat” tämän vuoksi?
  3. Mikä vakuutti Marian Jeesuksen ylösnousemuksesta? Lukekaa kertomus uudelleen ja koettakaa asettua Marian asemaan!
  4. Missä kohtaa jumalanpalvelustamme esiintyy muistuma Jeesuksen sanoista ”rauha teille”? Miksi ja miksi juuri siellä?
  5. Ripin perustana ovat Jeesuksen sanat ” Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Jolta te kiellätte anteeksiannon, hän ei saa syntejään anteeksi.” Mitä ajattelette ripistä? Kaipaatteko sitä? Tahdotteko jakaa kokemuksianne?
  6. Lukekaa uudelleen kertomus Tuomaasta. Onko se kertomus epäilevästä vai uskovasta Tuomaasta? Mitä se kertoo ihmisen kyvystä uskoa omin voimin?
  7. Tuomaan uskontunnustus on koko evankeliumin huipennus ja malliesimerkki oikeasta uskosta. Muistatteko, miten uskosta ja epäuskosta on puhuttu evankeliumissa tätä ennen? Millaiset ihmiset ovat ”uskoneet”?
  8. Miksi Johanneksen evankeliumi on kirjoitettu?