Johanneksen evankeliumin 3. luku: kysymyksiä ja tehtäviä

  1. Johannes ei puhu evankeliumissaan mitään ehtoollisen asettamisesta, ei myöskään kasteen asettamisesta eikä juurikaan yksiselitteisesti kasteesta tai ehtoollisesta, vaikka hän puhuu siitä useinkin viitteellisesti. Miksi Johannes toimii näin?
  1. Jeesus puhuu syntymisestä uudestaan / ylhäältä (ilmaisu on kaksiselitteinen). Miten Nikodemos ymmärtää sen? Miten se pitäisi ymmärtää?
  1. Onko uudestisyntyminen kokemus? Onko se vain kokemus vai myös kokemus?  Voiko ihminen olla uudestisyntynyt, jos hän ei ole kokenut mitään? Oletko sinä uudestisyntynyt? Tutkikaa mitä UT sanoo uudestisyntymisestä kasteessa (Tit. 3:3-5) ja sanan kautta (1. Piet. 1:23). Miettikää, mitä UT puhuu laajemmin ottaen kuolemasta ja elämästä!
  1. Mitä Jeesus tarkoittaa puhuessaan käärmeestä ja sen korottamisesta? Lukekaa 4. Moos. 21:4-9.
  1. Millä tavalla Jeesus ”korotettiin” (jae 3:14)?
  1. Jakeet 3:22-24 kertovat, miten Jeesuksen opetuslapset kastoivat (vrt. Joh. 4:2!).  Millä tavoin tämä kaste suhtautui Johanneksen kasteeseen? Oliko se jo kaste Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen vai ainoastaan synnin tunnustamisen ja katumuksen osoitus?
  1. Johannes Kastajalla olisi ollut mahdollisuus kateuteen, kun ihmiset menivät pois hänen luotaan ja siirtyivät seuraamaan Jeesusta. Johannes kuitenkin vertaa itseään sulhasen ystävään, joka iloitsee sulhasen onnesta. Kuka on tässä kuvassa sulhanen, kuka morsian?
  1. Jae 3:36 tuo esiin asian, jota evankeliumi toistaa (esim. 14:6!): Jumalan rakkaus on läsnä Jeesuksessa, mutta vain Jeesuksessa. Näin kristinusko sulkee ulkopuolelleen kaikki muut uskonnot ja sanoo ne kadotuksen tieksi. Toisaalta se sulkee sisällensä kaikki maailman ihmiset, sillä ovi Isän luo on avattu Jeesuksessa. Onko helppoa yhdistää nämä kaksi asiaa?