Johanneksen evankeliumin 4. luku: kysymyksiä ja tehtäviä

  1. Keitä olivat samarialaiset? Mitä merkitsee, että Jeesus keskusteli nimenomaan samarialaisen naisen kanssa?
  2. Miksi nainen oli kaivolla yksin ja puolenpäivän aikaan?
  3. Jeesus puhuu elävästä vedestä. Miten nainen ymmärtää sen (j. 4:11). Miten asia on ymmärrettävä? Minkä verran nainen näyttää ymmärtävän Jeesuksen puheesta?
  4. Jeesus ottaa puheeksi naisen miesasiat, jolloin tämä vaihtaa nopeasti puheenaihetta (j. 4:20). Millaiseksi keskustelu paljastaa naisen elämäntilanteen ja miten Jeesus siihen suhtautuu? Voimmeko me oppia jotakin?
  5. Jeesus ilmoittaa itsensä Kristukseksi – mutta juuri sillä hetkellä opetuslapset saapuvat ja nainen lähtee. Mikä sai naisen puhumaan muille kaupunkilaisille Jeesuksesta? Miksi sanoma sai vastakaikua? Mitä Jeesus tarkoittaa juuri tässä puhuessaan sadosta ja sadonkorjuusta?
  6. Samarialainen nainen ymmärsi jatkuvasti väärin Jeesuksen puheet. Paikalle tulleet opetuslapset erehtyivät hekin. Mitä evankeliumi tahtoo meille tällä opettaa? Onko teidän helppoa tunnustaa, että ymmärrätte Jumalan valtakunnan asioista vähemmän kuin tahdotte? Miksi se on niin vaikeaa?
  7. Jakeissa 4:46-54 kerrotaan miten Jeesus parantaa kuninkaan virkamiehen pojan. Jakeessa 4:50 sanotaan, että mies uskoi, samoin uudelleen jakeessa 4:53. Miksi tämä sanotaan kahdesti? Mitä koko kertomus puhuu merkkien vaikutuksesta ihmisen uskoon?