Johanneksen evankeliumin 9. luku: kysymyksiä ja tehtäviä

Jeesus parantaa sokeana syntyneen miehen. Syntyy keskustelu siitä, kuka on sokea ja kuka näkee.

1. Millaista oli vammaisen elämä Jeesuksen aikoihin? Millainen oli yhteiskunnan tarjoama sosiaaliturva?

2. Miksi sokeana syntynyt ihminen on ongelma Jeesuksen opetuslapsille (j. 2)

3. Voiko Jeesuksen vastauksesta päätellä jotakin jokaisen vammaisen elämästä vai ei? Onko synnillä ja sairaudella syy-yhteys meidän elämässämme?

4. Uskotko sattumaksi, että Jeesus paransi taas sapattina? Miksi hän teki niin?

5. (j.6) Miksi Jeesus tekee sylkitahnaa parantaessaan sokeanm miehen? Eikö Jeesuksen parantavat sanat olisi riittänmeet?

6. (j. 22-23) Tekivätkö sokean vanhemmat oikein siirtäessään vastauksen pojalleen?

7. ”Jos hän ei olisi Jumalan mies, hän ei olisi pystynyt sellaiseen.” Onko ihme aina ja varmasti lähtöisin Jumalasta? Lukekaa Matt. 7:22-23 ja keskustelkaa asiasta.

8. (j. 34) Miksi fariseukset eivät halunneet uskoa Jeesukseen?

9. (j. 39) Mitä Jeesus tarkoittaa puhuessaan sokeista? 10. Koko luvun ydin on siinä, kuka on hengellisesti sokea ja kuka ei. Millaisia muotoja hengellinen sokeus saa tässä luvussa? Millaista se on meidän päivinämme? Mistä hengellinen sokeus johtuu?

11. Sokea mies saa näkönsä ja tunnustaa uskonsa jakeissa 35-38. Mieti niitä ihmisiä, joista on aiemmin Johanneksen evankeliumissa sanottu, että he ”uskoivat”. Miten tämän miehen usko poikkeaa heidän uskostaan?