Johanneksen evankeliumin 7. luku: kysymyksiä ja tehtäviä

  1. Millainen juhla oli lehtimajajuhla ja miksi sitä vietettiin?
  2. Mitä tiedämme Jeesuksen veljistä tai muista omaisista?
  3. Jeesus sanoo veljilleen, ettei hän lähde juhlilleen, mutta lähtee sittenkin.  Miksi hän toimii näin?
  4. Jakeessa 21 Jeesus sanoo tehneensä ”yhden teon” ja jatkaa sen jälkeen puheeseen ympärileikkauksesta sapattina.Mikä on tämä teko, johon Jeesus viittaa ja miksi hän jatkaa puhumalla ympärileikkauksesta?
  5. Jakeessa 27 juutalaiset sanovat tietävänsä, mistä Jeesus on peräisin.  Mitä he luulivat tietävänsä ja tiesivätkö he todella?
  6. Jotkut tahtoivat tappaa Jeesuksen. Jotkut taas uskoivat häneen.  Mitä jae 31 kertoo heistä?  Miksi tällaisia ihmisiä sanotaan ”uskoviksi” ja mitä se tarkoittaa?  Mitä tämä merkitsee meille?
  7. Verratkaa toisiinsa jakeiden 37-38 käännöksiä kahdessa eri kirkkoraamatussa.  Löydättekö tulkintaeroa?
  8. Jakeessa 40 ihmiset sanovat Jeesuksesta ”Tämän täytyy olla se profeetta.”  Mihin nämä sanat viittaavat?
  9. Juutalaiset oppineet sanovat jakeessa 52, että Galileasta ei nouse profeettaa.  Mitä Galileasta Vanhan testamentin mukaan nousee?