Raamattupiiriopas: Tessalonikalaiskirjeet ja Filemonin kirje

Tessalonikalaiskirjeiden ja Filemonin kirjeen raamattupiiriopas

Edessäsi on Tessalonikalaiskirjeiden ja Filemonin kirjeen lukuopas. Opas on tarkoitettu ensisijaisesti raamattupiirien käyttöön. Kirjanen on suunniteltu erityisesti sellaiselle raamattupiirille, jonka johtajana toimii maallikko.

Kirjanen jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä, suppeammassa osassa on kymmenen raamattupiirin kokoontumista varten suunniteltua kokonaisuutta. Niissä selvitellään lyhyesti käsiteltävän jakson keskeinen sanoma, minkä jälkeen on joukko kysymyksiä kokoontumiskerran keskustelua varten. Kysymykset on pyritty laatimaan siten, että ne mahdollisimman laajasti tuovat esille tarkasteltavien jakeiden sanomaa. Omia kysymyksiä ei tietenkään pidä unohtaa. Kutakin kokoontumiskertaa varten on valittu myös ehdotus päätöshartaudeksi. Ehdotukset alku- ja päätösrukouksiksi löytyvät kirjan sisäkansilta (nettiversiossa täältä).

Laajemman osan muodostaa kolmen kirjeen yhtenäinen, jakso jaksolta etenevä selitys. osaan on syytä paneutua ennen raamattupiirin kokoontumista Erityisesti tähän. Selitys on varsin suppea. Tarpeen vaatiessa onkin syytä tutustua laajempiin selitysteoksiin.

Toivon, että lukuopas voi olla avaamassa Kirjaa. joka ei ole ihmisten vaan Jumalan sanaa ja puhetta.

Tahdon lausua suuret kiitokset Anna Koskenniemelle ja TL Erkki Koskenniemelle siitä avusta, jota olen saanut opasta valmistellessani.

14.08.1989 Kemijärvellä Jari Rankinen, pastori

(Nettiversio elokuussa 2001)

 

Raamattupiirin ohjelma

Ensimmäinen kokoontumiskerta. Johdanto – 1 Tess. 1 – Kysymyksiä, tehtäviä ja päätöshartaus

Toinen kokoontumiskerta. 1 Tess 2:1-16 : Selitys –  Kysymyksiä, tehtäviä ja päätöshartaus

Kolmas kokoontumiskerta. 1 Tess. 2:17-3:13 Selitys – Kysymyksiä, tehtäviä ja päätöshartaus

Neljäs kokoontumiskerta. 1Tess 4:1-12 . : Selitys –  Kysymyksiä, tehtäviä ja päätöshartaus

Viides kokoontumiskerta. 1 Tess. 4:13:5:11 : Selitys ja jatko – Kysymyksiä, tehtäviä ja päätöshartaus

Kuudes kokoontumiskerta. 1 Tess. 5:12-28: Selitys –  Kysymyksiä, tehtäviä ja päätöshartaus

Seitsemäs kokoontumiskerta. 2 Tess 1:  Johdanto ja selitys – Kysymyksiä, tehtäviä ja päätöshartaus

Kahdeksas kokoontumiskerta 2 Tess. 2: Selitys –  Kysymyksiä, tehtäviä ja päätöshartaus

Yhdeksäs kokoontumiskerta. 2 Tess. 3 : Selitys –  Kysymyksiä, tehtäviä ja päätöshartaus

Kymmenes kokoontumiskerta. Filemonin kirje.  Johdanto ja selitys–  Kysymyksiä, tehtäviä ja päätöshartaus