Turvallisuus on tärkeintä

Jokaisen on voitava tulla Sleyn järjestämiin tilaisuuksiin turvallisesti ja hyvillä mielin.

Sley toiminnassa ei hyväksytä häirintää eikä hengellistä väkivaltaa ja niihin puututaan. Häirintä voi olla puheita tai tekoja. Seksuaalinen häirintä on kriminalisoitu ja siihen voidaan soveltaa rikoslain pahoinpitely- ja seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä.

  1. Tunnistaessasi häirintää reagoi tapahtuneeseen. Puutu heti, ja pyydä häiritsijää lopettamaan.
  2. Ilmoita tapahtuneesta. Kerro häirinnästä paikalla olevalle vastuuhenkilölle tai työntekijälle. Ole matalalla kynnyksellä yhteydessä viranomaisiin.
  3. Jos et halua puhua tilanteesta vastuuhenkilön kanssa, kerro asiasta oheisella verkkolomakkeella.

Lomakkeen tiedot lähetetään sähköpostitse työsuojeluvaravaltuutettu Soili Haveriselle ja työsuojelupäällikkö, kotimaantyön johtaja Juhana Tarvaiselle.

Juhana Tarvainen

Sleyn kotimaantyön johtaja

Juhana Tarvainen
juhana.tarvainen@sley.fi