Tutkimuskohteena uudistunut Sotilaan virsikirja

 

25-vuotias kirkkomuusikko, diplomi-insinööri ja reservin aliluutnantti Lasse Mäki aloitti pari vuotta sitten opinnot Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Tänä keväänä hän teki kandidaatintutkielman vuonna 2018 uudistuneesta Sotilaan virsikirjasta, jota ei ole vielä juurikaan tutkittu.  

Miten päädyit opiskelemaan teologiseen tiedekuntaan?
– Varusmiespalvelusvuoteni ja kesätyöni merivoimissa Upinniemessä innostivat minua hakemaan teologiseen tiedekuntaan. Varusmiespalvelukseni suoritin osittain toimimalla varusmieskanttorina. Tutustuin siinä ohessa myös laajasti sotilaspapin työkenttään. Nykyisin toimin aktiivireserviläisenä kanttorina merivoimissa.

Mitä tutkit kandidaatintyössäsi?
– Tutkin vuonna 2018 uudistuneen Sotilaan virsikirjan merkitystä Puolustusvoimien kirkollisessa työssä, teoksen kehitystarpeita ja sen soveltuvuutta toimintakykykoulutukseen. Haastattelin viittä sotilaspappia tutkimusta varten.  

Millaisia tutkimustuloksia sait?
– Sotilaspapit näkivät Sotilaan virsikirjan tärkeänä sotilasperinteen jatkamisen muotona. Teos viestii kristillistä ja isänmaallista arvomaailmaa ja liittää varusmiehen osaksi pitkää perinnettä. Sotilaspapit pitivät positiivisena uusimpaan versioon tullutta englanninkielistä, islamilaista ja juutalaista materiaalia. Sotilasyhteisö on yhä monikielisempi ja moniuskonnollisempi. Haasteena on, kuinka paljon Sotilaan virsikirjaa voidaan muuttaa johtuen sen ylisukupolvisesta perinteestä. Osan mielestä teoksen pitäisi olla pelkkä virsikirja, ja osan mielestä siinä pitäisi olla myös nuorisolle tuttuja veisuja. Toisten mielestä sen pitäisi olla ”hengellinen huoltokirja”, jossa on lisänä muutama virsi. Teoksella nähtiin olevan nykyistä enemmän käyttömahdollisuuksia osana eettisen toimintakyvyn koulutusta. Sotilaiden toimintakyvyn monialaisuus on noussut Puolustusvoimissa tärkeäksi. Uusi Sotilaan virsikirja sisältää aineistoa toimintakyvyn ylläpitämiseen, kuten ohjeita kriisitilanteesta selviytymiseen. 

Millaisia ammatillisia näkymiä sinulla on?
– Minulla on monenlaisia kiinnostuksen kohteita. Nautin luovuudesta ja uuden tekemistä, mistä insinöörin työssäni on kyse. Myös musiikki ja kirkollinen ala kiinnostavat. Sotilaspapin uran näen myös yhtenä vaihtoehtona.  

Mitä puolustusvoimain lippujuhlan päivä merkitsee sinulle?
– Lippujuhlapäivä herättää minussa kiitollisuutta siitä, että tällaisia päiviä voidaan ylipäätään järjestää. Päivä muistuttaa maanpuolustuksen eteen tehdystä työstä, veteraanien perinnöstä ja itsenäisestä Suomesta. Lippujuhla viestii siitä, että maanpuolustus ja yhteisistä asioista huolehtiminen jatkuvat.

Teksti julkaistu Sanansaattajassa 12/20.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: