Työntekijä Jumalan pelloilla

 

Niko Hyppönen on maatalousalan opiskelija, maatalouslomittajien esimies, maallikkosaarnaaja ja aktiivinen lähetystyön tukija. Luomakunnan viljely ja varjelu vaikuttaa Nikon elämään monella tapaa. Se on hänelle sekä konkreettista että hengellistä.

Niko Hyppönen on toiminut maatalouden parissa koko elämänsä. Se on vaikuttanut siihen, kuinka Niko katsoo ympäristöään. Häntä puhuttelee erityisesti Jumalan antama käsky: viljelkää ja varjelkaa. Nikolle käsky konkretisoituu parhaiten maataloudessa, jossa luonnon kiertokulkua saa seurata aivan lähietäisyydeltä.
– Viljely on kaiken elämisen kannalta keskeistä. Ihminen tarvitsee joka päivä maanviljelijää, Niko huomauttaa.
Nikolle maatalous on jokapäiväisen leivän konkreettisinta näkemistä. ”Isä meidän” -rukouksessa pyydetty jokapäiväinen leipä ei tarkoita vain ravintoa, vaan kaikkia arkipäiväisiä asioita, joita ihminen tarvitsee elääkseen.

– Tarvitsemme jokapäiväistä leipää luomakunnassa ollaksemme. Se on meille niin välttämätön, että emme saa unohtaa, että se on Jumalan antama lahja meille. Meidän tulee olla kiitollisia ja osata myös iloita joka päivä annetusta leivästä. Jos emme kiitä siitä, alamme herkästi halveksia sitä ja unohdamme sen arvon, hän pohtii.

Niko viljelee ja varjelee niin maanpäälisillä kuin hengellisilläkin pelloilla. Luomakunnasta huolehtiminen ei ole kuitenkaan vain kasvun takaamista Jumalan pelloilla. Käsky pitää sisällään myös toisen puolen: luomakuntaa tulee varjella. Niko muistuttaa, että luomakunnan varjeleminen ei ole vastaus ihmisen onnelliseen loppuun, mutta sitä ei silti saa unohtaa. Luomakunnan suojeleminen on ihmisen kunniatehtävä.
– Meille on annettu niin mielettömän hieno luomakunta. Me olemme upeimman taideteoksen vartijoita ja suojelijoita. Kun katsoo, mitä Jumala on luonnossa luonut, se kaikki julistaa Jumalan luomistyötä, Niko painottaa.

– Meidän tulee olla kiitollisia ja osata myös iloita joka päivä annetusta leivästä, Niko Hyppönen sanoo.

Saa huolestua, jos luomakunta kärsii

Mediassa on noussut viimeisen vuoden aikana otsikoihin monien kokema ”ilmastoahdistus”. Ihminen on unohtanut pitää hänelle annetun käskyn toisesta puolesta huolta. Nikon mielestä ilmastoahdistuksen olemassa oloa ei pidä kieltää, vaan ihminen saa myös huolestua, jos luomakunta kärsii. Ahdistuminen ei ole kuitenkaan Nikon mukaan lopullinen vastaus luonnon kärsimykseen. Kristinuskolla on annettavana aivan toinen vastaus.

– Tämä luomakunta ei ole meidän käsissämme, vaan se on Jumalan käsissä. Jumalalla on kaikki valta ja voima. Meille oli annettu vain tehtävä. Kun me uskomme Jumalan suureen voimaan ja valtaan, ei meillä ole sellaista hätää, minkä media antaa ymmärtää, että pitäisi olla. Siihen ahdistukseen saa helpotusta nimenomaan siitä, että Jumala pitää luoduistaan ja luomakunnastaan huolen, Niko painottaa.
Kaikki on kutsuttaja viljelemään ja varjelemaan luomakuntaa. Niko muistuttaa, että luomakunnassa tulee elää luotua kunnioittaen unohtamatta kuitenkaan, että tämä maailma on tarkoitettu vain tämän elämän ajaksi.

– Ei tule ummistaa silmiään siltä, minkälainen tämä maailma on. Tämä maailma on langennut ja katoava maailma. Olemme menossa sitä kohti eikä sitä voi Raamatun valossa kieltää. Tämän maailman viljeleminen ja varjeleminen on kuitenkin tärkeää niin kauan kuin se kestää. Jokaisen tehtävä on pitää luomakunnasta omalla paikallaan huolta. Tämä maa on katoava, mutta tässä ei ole kaikki.

Lue koko juttu Sanansaattajasta 15/19.

 


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: