Vetoomus

 

Sateenkaaripappien aktivismia

Sain joitakin viikkoja sitten luettavakseni virallisen oloisen nettisivun, jonka julkaisija on Sateenkaaripapit. Sivulla annettiin selkeät käytännönohjeet, miten menetellä, jos haluaa solmia kristillisen avioliiton samaa sukupuolta olevan kanssa. Opastettiin tilakysymyksissä ja neuvottiin, keihin pappeihin voisi olla yhteydessä. Sateenkaaripappien teksti löytyy täältä: https://sateenkaaripapit.wordpress.com/

Kirkkoherrojen hämmennys

Varsinkin monia kirkkoherroja tämä heille lähetetty Sateenkaaripappien sähköposti hämmensi. Eihän se kai näin voi mennä? Kirkolla on olemassa oleva avioliittokäsitys, jonka viimeksi KHO on vahvistanut. Tällä viikolla neljä kirkkoherraa, Sammeli Juntunen, Jari Kemppainen, Sirkka Pylkkänen ja Matti Salomäki, tiedustelivat kyselytunnilla, miten heidän tulisi käytännössä menetellä tämän sekaannusta aiheuttavan tiedottamisen kanssa. Varsinkin lääninrovastin pitäisi osaltaan vastata siitä, että rovastikunnan papit noudattavat kirkon järjestystä. Minusta epätietoiset kirkkoherrat eivät saaneet kovinkaan selkeää vastausta.

Entäs me virkakysymyskapinalliset?

Kyselytunnilla saatiin vastanäykkäisy, kun Sateenkaaririntaman taholta kysyttiin, miten kirkko menettelee niiden lähetysjärjestöjensä kanssa, jotka eivät noudata kirkon virkaratkaisua. Kirkkoneuvos Kääriäinen vastasi, että lähetysjärjestöjen ja kirkon kesken on oleva perussopimus, joka sitoo kaikkia osapuolia. Meillä Sleyssä on koko ajan linjattu, että yhdistys ei sido työntekijöidensä käsiä. On omantunnonvapaus. Sitä itsekin seuraan sitoutuessani kirkon muuttamattomaan virkajärjestykseen. Samalla kilvoittelen, etten repisi kirkkoa ja ehdoin tahdoin rikkoisi sen järjestystä. Polku on usein kapea, mutta sellainen sen ehkä kuuluu nyt olla.

Tällainen vetoomus lähti medialle

Vetoomus kirkkohallitukselle ja piispainkokoukselle

Me allekirjoittaneet kirkolliskokousedustajat vetoamme kirkkohallitukseen, että se ryhtyy toimiin Sateenkaaripappien yhteisön sellaista toimintaa vastaan, jossa organisoidaan samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä tai annetaan sitä koskevaa virheellistä viestintää (ks. https://sateenkaaripapit.wordpress.com/).

Perustelemme vaatimustamme Kirkkolain 22, 2§:n kohdalla, jossa sanotaan kirkkohallituksen tehtävistä: ”valmistella asioita kirkolliskokoukselle sekä huolehtia sen päätösten täytäntöönpanosta”. Kirkolliskokous on tehnyt päätöksen, jonka mukaan kirkollista avioliittoon vihkimistä ei laajenneta sukupuolineutraaliksi. Kirkkohallituksen tehtävänä on huolehtia siitä, että tätä päätöstä noudatetaan.

Sateenkaaripappien yhteisö organisoi toimintaa, jossa kirkolliskokouksen päätöstä rikotaan järjestelmällisesti. Kyseisessä toiminnassa ei ole kyse pelkästään yksittäisten pappien tekemistä virkavirheistä, joita voisi pastoraalisen harkinnan nimissä katsoa läpi sormien. Siksi mielestämme tuon toiminnan kieltäminen kuuluu myös piispainkokoukselle. Kirjoittihan piispainkokous kirkolliskokoukselle elokuussa 2020 kirjeen, jossa sanotaan: ”Hiippakuntien eriytymistä vihkimisen käytännöissä ei voi pitää toivottavana kehityksenä. Kirkolliskokouksen tehtävänä on päättää kirkon opista, ja tuomiokapitulien ja piispojen vastuulla on ohjata ja valvoa pappeja ja seurakuntia näiden päätösten noudattamisessa” (s. 5).

Jos kirkkohallitus ja piispainkokous eivät tässä asiassa hoida tehtäviään, kirkolliskokous menettää uskottavuutensa ja sen päätökset merkityksensä.

Turussa 5.11.2020

kirkolliskokousedustajat:

Sammeli Juntunen             Erkki Koskenniemi              Niilo Räsänen

Soili Haverinen                   Arto Antturi                        Marianna Parpala

Olli Loikkanen                    Hannele Karppinen            Eeva-Riitta Hahtola

Pekka Niiranen                  Heikki Sorvari                     Pekka Simojoki

Aimo Koskelo                     Mikko Koskiniemi               Matti Ketonen

Pekka Heikkilä                    Pasi Palmu                          Pauli Niemelä

Matti Salomäki                   Jari Kemppainen                Ville Auvinen

Hannu Kippo                      Tommy Björkskog              Erkki Puhalainen

Jouko Ylinen                       Vuokko Vänskä                   Ilkka Pöyhönen

Janne Kaisanlahti               Johanna Lumijärvi              Göran Stenlund

Jouko Jääskeläinen


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: