Vihkiäkö vaiko ei?

 

Kirkolliskokous on tällä viikolla keskustellut edustaja-aloitteesta, jossa esitetään, ”että kirkkohallitus selvittää, onko kirkon aiheellista luopua avioliittoon vihkimisestä, sekä ryhtyy sen johdosta tarvittaviin toimenpiteisiin.” Jos Suomen evankelis-luterilainen kirkko luopuisi vihkioikeudestaan, sen jäsenten avioliitot solmittaisiin pääosin siviilivihkimisinä  – tai mahdollisesti jonkun toisen vihkioikeuden omaavan kirkon toimesta – ja halutessaan aviopari voisi pyytää liitolleen kirkollisen siunauksen.

Piispainkokous pyysi aiheesta selvityksen emeritaprofessori Eila Helanderilta, ja hänen laatimansa yli 100-sivuinen dokumentti oli piispojen arvioitavana muutama viikko sitten. Selvityksen pohjalta piispainkokous päätyi esittämään kirkolliskokoukselle, että kirkon on syytä säilyttää vihkioikeutensa.

Mielelläni kannatan piispojen näkemystä. Tilanteessa, jossa avioliittokysymyksen suhteen Suomessa olemme, kirkko antaa hyvän todistuksen, kun se edelleen vihkii kristilliseen avioliittoon ja pysyy samalla perinteisessä avioliittokannassaan. Näin kirkko myös osoittaa olevansa itsenäinen ja kuuntelevansa yleisen mielipiteen ja yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten sijasta Jumalan tahtoa.

Helanderin lausunnossa suositellaan kirkolle myös kompromissiratkaisua kiistaan siitä, tulisiko kirkon ruveta vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja vai ei.  Kompromissina esitetään vaihtoehtoa, ”jossa kirkko pitäytyy nykyiseen käytäntöön, mutta hyväksyy samalla, että sen sisällä voi olla myös toinen teologisesti perusteltu toimintamalli siitä keitä kirkko voi vihkiä avioliittoon ja keiden siviilivihityn avioliiton se voi siunata.” Tätä en ymmärrä enkä voi kannattaa. Miten kirkko voi yhtä aikaa opettaa, että avioliitto on miehen ja naisen välinen ja samalla todeta että toisinkin voi perustellusti toimia? Kahden eri totuuden kirkko ei ole uskottava. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon on hyvä konstailematta pysyä yksinkertaisessa Raamatun opettamassa avioliittomallissa ja samassa rintamassa muiden Suomessa toimivien kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen kanssa, joilla on vihkioikeus.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: