Suuri uskon vahvistus

Jeesuksen lähimmät opetuslapset saivat olla todistamassa jotakin ainutlaatuista. Täällä maan päällä koettiin hetki taivaallista kirkkautta. Lisäksi vanhan liiton suurmiehet ilmestyvät. Luukas kertoo Mooseksen, Elian ja Jeesuksen keskustelleen tulevasta ristinkuolemasta. Siihen laki ja profeetat tähtäävät. Jeesus piti Emmauksen tiellä raamattuopetuksen juuri tästä teemasta. Silloin opetuslasten sydän hehkui innosta. Samaa iloa ja intoa on myös tässä. Ei tee mieli lähteä pois.  

Kirkastusvuori opettaa meille hengellisestä kokemuksesta. Aina joskus näitä annetaan. Kenties Jumala antaa sellaisen lohduttaakseen ja rohkaistakseen vaikeassa tilanteessa. Ongelmaksi tilanne muodostuu, jos vain juostaan uusien kokemusten perässä. Samoin hengellisen kokemuksen jakaminen muille voi latistaa sitä. Itselle merkityksellistä ei toinen ehkä ymmärräkään. Myös vertailu ja kadehtiminen, jopa ylpeys tulevat mukaan. Niin kävi opetuslapsillekin. Siksi hengellisiin kokemuksiin liittyy usein vastapaino ja ristinalaisuus.   

Apostolit saivat suuren uskon vahvistuksen. He palaavat näihin tapahtumiin ja taivaasta kuuluneeseen Jumalan ääneen vielä kirjeissään. Kaikki alleviivaa Jumalan sanan merkitystä. Hengellinen kokemus peilautuu aina Raamattuun ja innostaa tutkimaan sitä. Kun ilmestykset, ääni ja pilvi ovat poissa, jää Jeesus yksin. Kaiken keskellä katsomme aina Jeesukseen.   

Hengelliseen kokemukseen ei voinut jäädä. Arjen kutsumus ja tehtävät odottivat. Ratkaisevaa on, että Jeesus, Jumalan Poika, kulkee vuorelta alas opetuslasten kanssa. Apostolien välittämä todistus Kristuksesta saa aikaan yhä uusia kirkastusvuorikokemuksia, kun armo kirkastuu ja syntinen ihminen tulee Jeesuksen omaksi. Kunpa Herra antaisi meille vielä väkevän herätyksen kaiken penseän, synnin ja pimeyden keskelle!