Viron nuorisotyön uudet tuulet

 

Viron kirkon kaikissa seurakunnissa ei ole vielä säännöllistä nuorisotyötä. Toisaalla resurssit ovat pienet ja työ pyörii laajalti vapaaehtoisten nuorten voimin. Nuorisotyöntekijöitä kouluttava Joel Reinaru on kuitenkin havainnut viime vuosina Viron nuorten keskuudessa selvää herätyksen tuntua.

Viron kirkossa tehtävä kristillinen nuorisotyö on vasta kehittymisvaiheessa. 168 seurakunnasta ei kaikissa vielä ole säännöllistä nuortentoimintaa. Paljon on kuitenkin jo päästy eteenpäin, vaikka resurssit nuorisotyöhön ovatkin pienet. Keskeistä on ollut vapaaehtoisten nuorisotyöntekijöiden kouluttaminen. 

– Seurakunnissa nuorisotyötä tekevät eivät useinkaan ole teologisen tutkinnon omaavia ammattilaisia vaan vapaaehtoiskoulutuksen saaneita 14–16-vuotiaita nuoria tai sitä vanhempia, jotka ovat kokeneet sydämessään Jumalan kutsun nuorten parissa työskentelyyn, Viron kirkon nuorisotyöntekijä ja nuorisotyöntekijöiden kouluttaja Joel Reinaru kertoo. 

Vapaaehtoisten voimin liikkeelle lähtenyt nuorisotyö on pikku hiljaa vakiintunut jo useamman seurakunnan alueella Virossa. Reinarun mukaan säännöllistä toimintaa on ollut parhaimmillaan viitisen vuotta. 

– Nuorisotyö on lähtenyt pienestä liikkeelle. Monilla nuorisotyötä tekevillä on ollut sellainen tilanne, että seurakunnassa ei ole ollut heidän lisäkseen muita nuoria, ja he ovat haluneet tehdä jotain sen eteen. He ovat saattaneet järjestää esimerkiksi nuortenillan tai rukouspiirin, johon on voinut kutsua ihmisiä.

Ajassa, jossa nuorilla on paljon vaihtoehtoja, kuinka viettää vapaa-aikaa, on omat haasteensa saada nuoret kiinnostumaan juuri kirkon toiminnasta. Reinaru huomauttaa, että väärä lähestymiskulma asiaan voi koitua kirkolle myös kompastuskiveksi.

– Jos kirkko yrittää tarjota senkaltaista viihdettä ja toimintaa, mitä maailma tarjoaa, kisaamme kävijöistä maailman kanssa. Nuoret kuitenkin kiinnostuvat aidoista asioista. Kun he kokevat Jumalan kosketuksen omassa elämässään esimerkiksi rukouksen kautta, ei tarvitse enää houkutella heitä kirkkoon, vaan he kaipaavat kirkkoa, Reinaru alleviivaa.

Joel Reinaru Maata Näkyvissä -festareilla marraskuussa 2019.

Uusi vaihe

Viime aikoina Viron kristillisessä nuorisotyössä ovat puhaltaneet uudet tuulet. Joel Reinaru on huomannut Viron nuorissa selvän asennemuutoksen. Ilmassa on herätyksen tuoksua.

– Nuorten keskellä on selvästi jokin herätys menossa. Nuorisotyöntekijöitä kouluttaessani olen huomannut, että kolmen vuoden sisään jotakin on muuttunut. Ennen nuoret pohtivat, minkälaisia pelejä nuortenillassa pelailtaisiin niin, että siellä olisi kivaa. Nyt he kuitenkin haluavat ennemminkin oppia tuntemaan Raamattua ja tuntea Jumalan läsnäoloa ylistämällä ja rukoilemalla, Reinaru selittää. 

Hän näkee, että hengellinen puoli on noussut nuorten keskellä selkeästi aiempaa tärkeämmäksi. Kyse ei ole enää vain kivan toiminnan keksimisestä niin, että toiset saataisiin mukaan kirkon toimintaan.

– On ymmärretty, että hengellinen työ ei ole pelkästään meidän ihmisten keksimiä asioita, joihin me vain yritämme saada Jumalan siunauksen. Sen sijaan se on enemmän sitä, että me rukouksessa kysymme Jumalalta, mitä hän haluaisi meidän tekevän.

Reinaru on huomannut, että seurakunnan nuoristoiminnan aloittamisen ensimmäinen askel ei välttämättä olekaan nuorten­illan järjestäminen. Sen sijaan nuoret ovatkin lähteneet kaduille kertomaan Jeesuksesta ja rukoilemaan ihmisten puolesta. 

– Nuoret ovat halunneet lähteä kahdestaan tai kolmestaan rukoilemaan esimerkiksi oman koulunsa tai sairaiden puolesta. Olen itse nähnyt, miten ihmiset ovat myös parantuneet rukouksen voimasta. Olen todistanut, miten Jeesus tekee ihmeitä myös sellaisten ihmisten parissa, jotka eivät itse tule etsimään Jumalaa, vaan Jumala etsiikin heitä ja käyttää meitä koskettaakseen sellaisia ihmisiä, Reinaru kuvaa.

Reinaru kokee, että Viron kirkon nuorisotyössä on käsillä muutoksen aika. Evankeliumin kuuleminen on saanut nuorissa aikaan halun toimia ja suunnatta Jumalan rakkautta myös ulospäin. 

– Nuorille on opetettu ja puhuttu paljon siitä, kuinka Jumala rakastaa heitä. Mutta nyt on tullut aika vastata tähän rakkauteen, ja nuorissa on syttynyt halu oppia rakastamaan myös Jumalaa. Herätys ei ole ihmisten keksimää, vaan se syntyy, kun Jumalan Henki alkaa liikkua ja kun hän löytää niitä ihmisiä, joita pystyy liikuttamaan.

Esikuvia Suomesta

Suomen ja Viron kirkot ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä. Joel Reinaru kertoo nuorisotyön saaneen myös esikuvia Suomesta. Yksi merkittävä työmuoto on ollut kristillinen nuorten media Pluss, joka sai alkunsa 2009 Sleyn julkaiseman nuortenlehden Nuotan kautta. Silloisella Nuotan toimituspäälliköllä Tommi Hakkarilla oli näky laajentaa nuorten kristillistä mediatoimintaa myös Viroon.

– Olin miettinyt, kuinka Nuotan toimintaa voisi kehittää ja kuinka evankeliumi voisi levitä yhä useammalle nuorelle mediatyön kautta. Olin yhdessä rukoustilaisuudessa esittelemässä Nuotta-lehteä ja sain rukouksessa ajatuksen Virosta. Olin vieraillut Virossa muutaman kerran lähetystyön merkeissä ja tiesin, että kristittyjä nuoria on siellä vähän, Hakkari kertoo.

Ensin Virossa julkaistiin Nuotasta tehty käännöslehti. Tämän jälkeen 2010 järjestettiin Virossa kansainvälinen leiri, jossa oli mukana Suomen ja Viron lisäksi myös nuoria Venäjältä. Tarkoituksena oli oppia lisää Jumalasta ja mediatyöstä.

– Meillä ei ollut ennestään mitään kokemusta media-alalta, kun teimme leirillä viikon aikana yhdessä yhden lehden, joka julkaistiin Virossa, Venäjällä ja Suomessa. Huomasimme, että Nuotan kaltaiselle lehdelle olisi kysyntää Virossa, kertoo myös Pluss-lehden päätoimittajana toimiva Joel Reinaru.

Nuotan sisarlehti Pluss oli pitkään paitsi kristillinen myös ylipäätään ainoa nuorille suunnattu lehti. Virossa. Pian lehden rinnalle ilmestyivät myös nettisivusto, radio-ohjelmat ja lyhytelokuvat.

– Kaikki on sujunut tähän mennessä todella hyvin. Monet nuoret ovat löytäneet jopa ammattinsa Pluss-median kautta. Annoimme kerran yhdelle miehelle Plussan kameran käyttöön, ja hän kokeili kuvien ottamista. Nyt hänellä onkin sitten oma firma. Näin olemme nähneet Plussan kautta, kuinka Jumala on tuonut nuoret lähelle ja antanut heille isomman tehtävän ja vastuun.

Reinaru kokee, että Suomessa tehtävällä nuorisotyöllä on Viron nuorisotyöhön nähden merkittävä rooli. Vaikka resurssit työhön ovat Virossa pienemmät, on Suomen kirkon tuki ja esimerkki silti hyvin tärkeä.

– Virossa monella ei ole edes ajatusta siitä, minkälaista nuorisotyö voisi olla. Omasta nuoruudestani muistan, kuinka kävimme Suomessa katsomassa eri seurakuntia ja nuorisotoimintaa, ja se avasi silmäni näkemään, mitä kaikkea nuorisotyöhön voi liittyä. On myös hyvin tärkeää, että Suomessa nuorisotyöntekijät voisivat rohkaista Virossa nuorisotyötä tekeviä nuoria. Silloin he voivat kokea, että tekevät kirkossa ihan oikeaa ja merkittävää työtä, Reinaru painottaa.

Teksti julkaistu Sanansaattajassa 25/19.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: