Voiko kirkolla olla kahta rinnakkaista avioliittokäsitystä?

 

 

Voiko kirkolla olla kahta rinnakkaista avioliittokäsitystä? Mitä sellaisesta tulisi ajatella?

Piispainkokous ehdottaa kirkolliskokoukselle kahden rinnakkaisen avioliittokäsityksen mallia. Niistä ensimmäisessä avioliitto on miehen ja naisen välinen ja toisessa avioliitto on kahden henkilön välinen. Evankeliumiyhdistyksessä me pitäydymme siihen, että kristillinen avioliitto on Jumalan asettama, ja että se on miehen ja naisen välinen.

Ja, koska avioliitto on Jumalan asettama, sillä on suuri arvo. Heprealaiskirjeessä meille kirjoitetaan, että ”avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken”. Jeesus sanoo Matteuksen evankeliumissa, että minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.

Ja Raamatussa on itsestään selvää se, että kristillinen avioliitto on miehen ja naisen välinen. Paavali kehottaa Efesolaiskirjeessä muun muassa: ”miehet, rakastakaa vaimojanne. Roomalaiskirjeessä Paavali kirjoittaa saman sukupuolisten suhteista, että ”ne ovat luonnonvastaiset ja että ne ovat sopimattomat”.

Evankeliumiyhdistyksessä emme voi nähdä mahdollisena sitä, että kristillisessä avioliitossa neutralisoidaan aviopuolisoiden sukupuolet. Näemme kristillisen avioliiton Jumalan asettamana ja miehen ja naisen välisenä.

kaksi avioliittokäsitystä – ristiriita ja jännite

Toiseksi, haluan sanoa sen, että kaksi rinnakkaista avioliittokäsitystä kirkossa tulee tuomaan mukanaan ongelmia.

Ensinnäkin piispainkokouksen esityksessä todetaan, että näiden avioliittonäkemysten välillä on aito teologinen ristiriita ja jännite. Se pitää hyvin paikkaansa.

Mutta kyllä tämä myös kertoo aiempaa löyhemmästä suhtautumisesta Raamattuun Jumalan sanana. Tämä kertoo, että ollaan irrottautumassa kristillisestä perinteestä ja tämä kertoo, että erottaudutaan kristikunnan enemmistöstä. Asiaa markkinoidaan kyllä hyvin kauniin kuuloisesti, että eri näkemyksillä tulee olemaan tilaa kirkossa, mutta lopulta siinä tulee käymään niin, että niiden jotka pitäytyvät perinteisessä avioliittokäsityksessä, heidän tilansa tulee kaventumaan ja kaventumaan jatkuvasti. Sen me olemme nähneet jo virkakysymyksessä, ja se tulee toteutumaan myös avioliittokysymyksessä.

Kolmanneksi, haluan kuitenkin sanoa ja todeta, että rohkeasti eteenpäin kristillisen avioliittokäsityksen puolesta. Perhe on olennainen osa meidän uskoamme, meidän kristillisyyttämme. Näemme kristillisen avioliittonäkemyksen säilyttämisen tärkeänä paitsi perheiden hyvinvoinnin kannalta, mutta myös yhteiskunnan kestävyyden ja säilymisen kannalta.

Sinulla ei ole ainoastaan lupa ajatella kristillisestä avioliitosta perinteisesti. Se on sinulle kutsumus.

Heprealaiskirjeessä meille kirjoitetaan, että ”pysykäämme horjumatta tunnustuksessa ja toivossa, sillä hän, joka on antanut meille lupauksensa, on luotettava.”

Ristin lippu korkealla, rohkeasti eteenpäin, Jumalan siunaamana.

Lue lisää: Aarteet kunniaan | Sley


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: