Raamattupiiriopas: 9. kokoontumiskerta. Ilm. 14 ja 15

Johannes näkee näyn, joka rohkaisee vainottua Jumalan seurakuntaa: Jeesus on kanssamme, tuli vastaan mitä tahansa. Sitten kolme enkeliä kehottaa, rohkaisee ja varoittaa Ilm:n lukijoita. Luvun 14 lopulla Johannes näkee kuvauksen tuomiopäivästä. Seuraava luku rohkaisee Jumalan omia kestämään maailman paineessa. Edessä on taivas ja ikuinen elämä, jota Johannes luvussa kuvaa. Paineessakaan uskosta ei saa luopua – se merkitsisi jäämistä ikuista elämää vaille.

Kysymyksiä:

  1. Mitä tarkoittaa näky Karitsasta ja 144 000 ihmisestä Siionin vuorella (ks. jakeiden 14,1-5 selitystä)? Mitä se lupaa Jumalan omille?
  2. Ensimmäinen kolmesta enkelistä (jae 14,7) kehottaa pelkäämään Jumalaa. Mitä on Jumalan pelkääminen? Miten Jumalan pelkääminen näkyy elämässä?
  3. Mitä toinen enkeli tarkoittaa kukistuneella Babylonilla (ks. jakeen 14,8 selitystä)?
  4. Kolmas enkeli varoittaa kadotuksesta. Miltä enkelin kuvaus kadotuksesta tuntuu? Onko kadotus totta? Miten Jumala, joka on rakkaus, voi määrätä näin kauhean tuomion?
  5. Puhutaanko kadotuksesta liikaa vai liian vähän? Mitä seuraa, jos siitä ei puhuta? Mitä seuraa, jos siitä puhutaan liikaa?
  6. Miten pelastut viimeisellä tuomiolla (ks. jakeita 14,4-5 ja niiden selitystä)?
  7. Mitä Johanneksen kuvaus jakeissa 15,2-4 kertoo taivaasta?
  8. Taivaassa Jumalaa kiitetään siitä, että hän on tuominnut (jakeet 15,3-4). Mistä Jumalaa taivaassa siis kiitetään? Mitä Jumalan tuomio merkitsee?

Päätöshartaus

Työtätekevät

Työ käy voimille. Moni on ennen aikojaan lopullisesti väsynyt tai sairastunut.

Vapahtajamme kutsuu luokseen ”työtätekeväisiä ja raskautettuja. Itse asiassa nämä sanat merkitsevät enemmänkin. Työnteko merkitsee alunperin jo sinänsä vaivannäössä väsymistä. Sanotaan Jeesuksenkin kerran olleen ”matkasta väsynyt” (Joh. 4:6). Matkanteko saattaa olla väsyttävää työtä. Monet väsyvät elämän matkalla. Päämäärän ja tarkoituksen puuttuminen kuormittaa elämää.

Ja ne raskautetutkin olivat itse asiassa sellaisia, joille oli pantu hartioille sellaista kuormaa, jota he eivät jaksaneet kantaa. Sen ajan uskonnolliset ihmiset sälyttivät toisten päälle tällaisia ”vaikeasti kannettavia taakkoja”.

Tällaisia matkalla väsyneitä kuorman kantajia Jeesus pyytää luokseen. Hän ei lisää kuormaa, hän ottaa sen pois. Kun synnin syyllisyys otetaan pois syntien anteeksiantamuksessa, elämän taival ja kuoma on kevyt. Kun Jeesus sitoo itseensä rakkauden sitein, jaksaa kulkea. Kotiin päin.

Siksi kristittynä on hyvä elää.

Lauri Koskenniemi, Armo on lähellä