Hallitus kokoontui jäsenkokouksen alla

 

Evankeliumiyhdistyksen hallitus kokoontui joulukuussa hybridinä. Hallitus päätti muun muassa lauantaina jäsenkokoukselle esitettävästä toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, vahvisti uusia kausia lähetystyöntekijöille ja valitsi pastori Martti Arkkilan työhön Tampereen messuyhteisössä ja Pohjois-Hämeen piirissä.

Sleyn hallitus kokoontui perjantaina 17. joulukuuta kello 12.35 alkaen. Kokous toteutettiin hybridikokouksena, jossa osa osallistujista oli paikan päällä Helsingin Luther-kirkolla ja osa mukana etäyhteyden välityksellä. Helsingin Luther-kirkolla kokoontuu lauantaina kello 12 alkaen Sleyn syyskokous, jossa jäsenistö kokoontuu muun muassa päättämään hallituksen tämän päivän kokouksessaan valmistelemasta ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

Hallitus päätti esittää jäsenkokoukselle talousarviota ensi vuodelle, jossa koko Sleyn tulos on -122 036 euroa ja toiminnallinen alijäämä lisättynä varainhankinnan tuloilla -757 108 euroa.

Toimintasuunnitelmassa seurataan vuoteen 2025 ulottuvaa viisivuotisstrategiaa. Erityishankkeita vuodelle 2022 ovat muun muassa Siionin kanteleen lisävihon käyttöönotto, verkossa tarjottavan raamattukoulutusmateriaalin edelleen kehittäminen ja viestinnän strateginen suunnittelu.

Jäsenkokoukselle hallitus esittää, että vuonna 2022 yhdistys ei peri uusilta jäseniltä erillistä liittymismaksua. Jäsenmaksuksi hallitus esittää 35 euroa ja opiskelijoilta 25 euroa.

Tampereen Luther-talon teologina ja Pohjois-Hämeen piirin työntekijänä toimineen Juha Silmun määräaikainen työsopimus päättyy vuoden 2021 loppuun. Hallitus päätti valita Tampereen messuyhteisön pastoriksi ja Pohjois-Hämeen piirin työntekijäksi pastori, TT, FT Martti Arkkilan.

Evankelisten opiskelijoiden pääsihteeri Anne Saaren irtisanouduttua hallitus valitsi teologian tohtori Aleksi Kuokkasen opiskelijatyön sihteerin 60 % tehtävään vuoden 2022 alusta. Kuokkanen on hoitanut tehtävää Saaren sijaisena vuoden 2015 kesäkuusta alkaen.

Hallitus päätti muuttaa Sleyn tiedottajan nimikkeen viestinnän koordinaattoriksi. Tehtävässä työskentelee Martti Pyykönen.

Hallitus päätti lahjoittaa Pojanluoman rukoushuoneen tontin ja rakennuksen Pojanluoman rukoushuoneyhdistys ry:lle. Hallitus edellyttää, että Evankeliumiyhdistyksellä säilyy edelleen käyttöoikeus kiinteistöön tarvittaessa.

Karkun evankelisen opiston johtokuntaan Sley vahvisti vuosille 2022–2024 erovuorossa olleet ja uudelle johtokuntakaudelle jatkavat Timo Vehviläisen ja Timo Vuorenojan. Lisäksi opiston hallintojohtajaksi valitun Marjo Anttooran tilalle johtokuntaan valittiin Kirsi Piittala vuosille 2022–2023. Karkun evankelinen opisto on Sleyn valtakunnallinen koulutuskeskus.

Lähetystyön saralla hallitus vahvisti uusia työkausia. Marko ja Siiri Turunen jatkavat uudella työkaudella Saksassa 1.10.2022–30.9.2024, Liisa Rossi Virossa 1.9.2022–31.8.2024 ja Virpi Otieno Keniassa 1.8.2022–31.7.2024.

Seuraavan kerran hallitus kokoontuu 10. helmikuuta.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: