Sley kehittää hallintoaan: sisäistä valvontaa on tehostettu

 

Evankeliumiyhdistys julkaisi Hyvän hallinnon ohjeen. Ohjeen taustalla on tarkoitus kehittää yhdistyksen hallintoa ja taloudenpitoa.

Kesäkuussa 2017 Sleyn hallitus päätti alkaa työstää ohjeita hyvään hallintoon. Syitä hankkeeseen oli useampia:

– Siinä oli taustalla yhtäältä meidän vaikea taloudellinen tilanteemme ja toisaalta talon sisällä käyty keskustelu tavasta hoitaa asioita, alkaen hallituksen ja johtoryhmän välisestä yhteistyöstä, ja siitä millä tavalla me onnistuisimme saamaan nämä talouden tasapainottamistoimet käyntiin ja samalla hallituksen ja johtoryhmän välisen yhteistyön mahdollisimman hyväksi, hallituksen puheenjohtaja Tomi Välimäki kertoo.

Hän sanoo, että hallituksen ja johtoryhmän yhteistyössä oltiin nähty tiettyjä puutteita.

Hankkeen osana esiin nousi Fici-Copy-tapaus, jossa Sley joutui petoksen kohteeksi vuonna 2007 tehdyssä konttorikoneiden leasingsopimuksessa. Tapaus päätyi oikeuteen, mutta Sleyn osalta se soviteltiin.

Petoksen uhriksi joutui useita tahoja, ja tapauksesta kirjoitettiin oikeudenkäyntien aikaan mediassa laajalti. Evankeliumiyhdistyksessä silloiset toiminnanjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja olivat tietoisia tapahtuneesta, mutta hallituksen tietoon asia tuli kokonaisuudessaan vasta tänä keväänä.

Välimäki toteaa, ettei asiaa ole esitelty selkeästi hallitukselle, käsitelty ja asiasta tehty päätöksiä.

– Se on tullut yllätyksenä hallitukselle. Fici-Copy on yksi asia, mikä sieltä nousi selvitystyön aikana esille. Tapaus ei kuitenkaan suoranaisesti johtanut hyvän hallinnon hankkeen aloittamiseen.

Hyvän hallinnon ohjeen tarkoitus on parantaa mahdollisuuksia valvoa yhdistyksen toimintaa niin, että jatkossa tällaisten tilanteiden syntyminen on paljon vaikeampaa. Tarkoitus on lisätä avoimuutta.

Muutoksia puheenjohtajan rooliin

Sleyn hyvän hallinnon ohjeet muodostavat perustan ja käsikirjan hallinnolle. Ohjeiden toivotaan myös kannustavan yhdistyksen jäseniä yhdistyksen toimintaan ja päätöksentekoon. Hyvän hallinnon ohje on julkaistu Evankeliumiyhdistyksen verkkosivuilla.

Johtoryhmällä on ennen ollut suuri valta päättää asioista yhdessä. Jatkossa johtoryhmä päättää budjetoiduista hankinnoista toiminnanjohtajan johdolla ja yksittäin silloin, kun asia koskee yksittäisen johtoryhmäläisen toimialuetta. Budjetoimattomien hankintojen osalta hallituksen rooli kasvaa.

Hallituksen puheenjohtaja edustaa hallitusta ulospäin ja on yhdistyksen toiminnanjohtajan esimies.

Hallituksen puheenjohtajan rooli siis kasvaa aikaisemmasta. Evankeliumiyhdistyksen jäsenet valitsevat hallituksen, ja hallitus valitsee puheenjohtajan. Kuinka puheenjohtajan pätevyys varmistetaan tämän roolin merkityksen kasvaessa?

– Jäsenistön tulisi hallituksen jäseniä valitessaan ottaa huomioon myös se, että jonkun hallituksen jäsenen täytyy toimia puheenjohtajana. Silloin hallituksen jäsenten sekä asettelussa että valinnassa olisi tärkeää valita henkilöitä, joilla on sekä halukkuutta että kokemusta työskennellä sellaisessa tehtävässä, Välimäki sanoo.

Mittavat hankinnat kilpailutukseen

Muutoksia tulee myös talouteen liittyviin päätöksiin. Ennen johtoryhmällä oli mahdollisuus tehdä sopimuksia hyvinkin suurista summista. Jatkossa yli 15 000 euron hankinnat tulee kilpailuttaa. Lisäksi on tiettyjä henkilöiden toimiasemaan liittyviä hankintarajoja, joiden ylittyessä asiasta päättää hallitus.

Sleyn vuoden 2016 tappio oli yli kaksi miljoonaa euroa. Vuoden 2017 tilinpäätös jäänee myös yli miljoona euroa miinukselle.

– Tällä hetkellä kiinnitämme yhdistyksen talouteen ja varojenkäyttöön erityistä huomiota. Tällä rahankäytöllä meillä ei ole kymmenen vuoden kuluttua mahdollisuutta palkata moniakaan työntekijöitä ja ylläpitää toimintaa tässä laajuudessaan, Välimäki täsmentää Kotimaan artikkelia.

Muuten ohje sisältää muun muassa tietoa ja ohjeita jäsenten oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista sekä yhdistyksen kokouksen järjestämisestä. Hallituksen osalta kerrotaan muun muassa toimivallasta, tehtävistä, toimintatavoista ja vastuista.

Puheenjohtaja pyytää anteeksi

Evankeliumiyhdistyksen hallitus kokoontuu seuraavan kerran 17.5. Eräänä kohtana esityslistalla on Fici-Copy-tapaus. Välimäki toteaa, että kyseisessä tapauksessa hallinnon valvonta on pettänyt siinä, että on ollut mahdollista allekirjoittaa sopimus, joka on ehdoiltaan kohtuuton.

– Olen hyvin pahoillani, että näin on päässyt käymään. Pyydän anteeksi, että valvonta on tältä osin pettänyt, Evankeliumiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Tomi Välimäki päättää.

Hyvän hallinnon ohje on luettavissa osoitteessa https://www.sley.fi/sley/yhdistystiedot/hyvan-hallinnon-ohje/.

 

 


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: