Vaikeiden ratkaisujen hallitus kokoontui viimeisen kerran

 

Sleyn hallitus kokoontui viimeistä kertaa nykyisessä muodossaan 14.6. Hallitus teki muun muassa lähetystyöhön ja henkilöstöön liittyviä päätöksiä.

Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen hallitus valtuutti toiminnanjohtaja Tom Säilän aloittamaan talouspäällikön rekrytoinnin. Hallitus irtisanoi toukokuussa hallintojohtajan ja tämän tehtäviä on toistaiseksi hoitanut Säilä. Hallintojohtajaa ei näillä näkymin tulla palkkaamaan, vaan jatkossa talousasioista vastaa talouspäällikkö, jonka esimies on toiminnanjohtaja Säilä.

– Me olemme aika pieni organisaatio ja meillä on tiettyjä täsmäosaamisalueita, jotka ovat olleet puutteellisia. Vahvan talousosaajan saaminen organisaatioon on tässä kohtaa tärkeää. Tehtävä vaihtuu päälliköksi, sillä tarvitsemme tällä hetkellä enemmän spesialistia, kuin johtajaa, hallituksen puheenjohtaja Tomi Välimäki kertoo.

Rekrytoitavalta henkilöltä Välimäen hallitus odottaa työpanosta esimerkiksi talouteen liittyvien raporttien laadinnassa sekä talouspalveluiden järjestämisessä.

– Tehtävään etsitään henkilöä, jolla on kokemusta ja koulutusta taloushallinnon tehtävistä. Hänen tulee pystyä auttamaan hallitusta ja johtoryhmää talouden tasapainottamisessa. Tarvitsemme siinä lisäosaamista.

Talouspäällikköä odottavat järjestökentällä erilaiset haasteet, kuin liike-elämässä.

– Puhtaasti osakeyhtiömaailmasta tuleva talouspäällikkö voi joutua aikamoisen kulttuurishokin kouriin, ja toisaalta osaamisvajettakin voi löytyä esimerkiksi tulopuolen järjestämisessä, vuosittaisten tulojen jaksottamisessa sekä kassahallinnassa. Omia erityispiirteitä työssä kyllä on, joskin uskon, että ammattilainen pystyy kyllä omaksumaan työnkuvan, Välimäki pohtii.

Rekrytointiaika on verrattain lyhyt – hallituksen tavoitteena on valita tehtävään henkilö syyskuun kokouksessaan.

– Siihen saakka toiminnanjohtaja vastaa työhön kuuluvista asioista. Hänen työkuormansa on aivan huima ja onkin kiire saada Tom Säilälle apua, Välimäki toteaa.

Henkilöstöasioihin liittyen hallitus teki myös seuraavat päätökset. Markus Malmivaaran työsopimusta jatkettiin 28.2.2021 asti. Malmivaara sijaistaa virkavapaalla olevaa Jari Rankista ja hoitaa pastorin tehtäviä Satakunnassa. Hallitus myös merkitsi kokouksessa tiedokseen, että Sleyn johtoryhmä on päättänyt palkata Juha Silmun Pohjois-Hämeen työntekijäksi. Silmun työosuus on 60 % ja työ on määräaikainen 1.8.–31.12.2018.

Varahenkilö ja uudet lähetit

Hallitus on nimennyt lähetysjohtaja Ville Auviselle varahenkilön. Varahenkilönä 1.8.2018 alkaen toimii Afrikan aluekoordinaattori Ari Lukkarinen. Varahenkilö on tarpeen, jos lähetysjohtaja on matkoilla tai muuten estynyt hoitamasta kaikkia työtehtäviään.
– Lähetysjohtajan työnkuva sisältää paljon matkoja, joiden aikana ollaan poissa pitkiä aikoja – ei välttämättä olla edes tavoitettavissa. Meillä on myös toiminnanjohtajalle varahenkilö, joka on kotimaantyönjohtaja, hallituksen puheenjohtaja kertoo.

Lähetystyöhön lähetetään myös uusi perhe: Keniaan työkaudelle 9.2.2019–28.2.2022 lähtevät Petra ja Jiska Gröhn sekä heidän poikansa Elias ja Aaron. Gröhnit ovat käyneet Sleyn lähetyskurssin vuonna 2015.
– Pitkäaikainen haaveemme lähetystyöhön lähtemisestä toteutuu nyt. Se tuntuu yhtä aikaa jännittävältä ja innostavalta, Jiska Gröhn kertoo.

Porin Evankeliumijuhlalle uusi projektipäällikkö

Vuoden 2019 Evankeliumijuhla järjestetään Porissa. Hallitus nimesi Porin Evankeliumijuhlan projektipäälliköksi kotimaantyön johtaja Juhana Tarvaisen. Tarvainen toimi ennen kotimaantyön johtajan tehtäväänsä Evankeliumiyhdistyksen pastorina Porissa.

Kesäkuussa Kalajoen Evankeliumijuhlassa pidettävässä Sleyn jäsenkokouksessa valitaan uusia jäseniä hallitukseen. Hallitus kirjasi kokouksessaan, että erovuorossa ovat Ari Kuusela, Helena Korpinen, Seppo Laaksonen ja Jorma Tikkamäki. Hallitus tulee ehdottamaan kokouksessa, että jos jäsenkokous hyväksyy uudet säännöt, se valitsee neljän erovuoroisen ja yhden kesken kautta eronneen tilalle hallitukseen vain kaksi uutta jäsentä.

Lisäksi Sleyn hallitus on päättänyt myydä Jaurinpään kiinteistön Turussa. Kyseessä on Sleyn Turun osaston kesäpaikka, joka sijaitsee Kakskerrassa järven rannalla. Kiinteistön käyttö hiipui vuosien varrella ja hetkeen rakennusta ei ole enää voinut käyttää sen kunnon tähden.

Hallituksen kokous 14.6. oli nykyisen hallituksen viimeinen kokous. Puheenjohtaja Välimäki päättää puheenjohtajakautensa Evankeliumijuhlan jäsenkokoukseen.

– Seuraavan hallituksen järjestäytymiskokouksessa valitaan uuden hallituksen puheenjohtaja. Katsotaan sitten, kuka puheenjohtajaksi valitaan. Tämä on luottamustehtävä, johon valinta tulee ryhmän sisältä. Katsotaan mitä ryhmä sillä kohdalla päättää, Välimäki toteaa.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: