MAF – Lentäjät Jumalan käytössä

 

MAF on maailmanlaajuinen kristillinen lähetyslentäjien järjestö. MAF tekee julistustyötä palvelemalla hädässä olevia ihmisiä alueilla, joissa on vaikeakulkuista ja vaarallista liikkua. Järjestöllä on toimintaa myös Suomessa.

Mission Aviation Fellowship eli MAF on vuonna 1945 perustettu kristillinen lähetyslentäjien järjestö, joka operoi pienlentokoneilla siellä, missä apua ei ole helposti saatavilla. MAF:n tehtävänä on palvella kehittyvissä maissa vaikeakulkuisilla ja vaarallisilla alueilla seurakuntia, lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestöjä sekä kaikkia niitä, jotka tarvitsevat apua toisten ihmisten auttamisessa. Työn olemuksessa on voimakkaasti läsnä palveleminen. 

– Haluamme tehostaa toisten ihmisten tekemää hyvää työtä. Työn motivaatio nousee evankeliumista ja Kristuksen lähetyskäskystä. Haluamme viedä Jumalan rakkautta siitä osattomille ihmisille ja haluamme tehdä sen palvellen, kertoo MAF Suomen toiminnanjohtaja ja lähetyslentäjänä seitsemän vuotta ollut Janne Ropponen yhdistyksen lähetysnäystä. 

MAF tekee paljon työtä katastrofialueilla ja lentää muun muassa ambulanssilentoja. Järjestön palveluita käytetään myös terveydenhuoltoon ja perusopetukseen liittyvissä hankkeissa. Ropponen korostaa, että he haluavat olla antamassa pyyteettömästi apua kaikille, jotka sitä tarvitsevat. 

– Työ ei ole meidän, vaan Jumalan. Hän tekee ihmisten sydämissä työtä. Me vain palvelemme sillä ammattitaidolla ja energialla, jonka Luoja on meille antanut. Joku sanoi joskus, että olemme kuin laupiaan samarialaisen aasi, jonka samarialainen tarvitsi lyödyn ihmisen kuljettamiseen. Tällaisessa asemassa lähetyslentäjät ovat työssään. 

Ropponen kertoo, että MAF:n tekemässä lähetystyössä painottuvat sanallista julistusta enemmän teot.

– Meille palvelu on julistusta. Viemme potilaan hoitoon ja hän pelastuu. Teemme sellaisia asioita ja sellaisella sydämellä, että toimintamme julistaa Jumalan hyviä tekoja. Olemme halunneet osallistua Jumalan työhön ja hän on sen valmistanut, Ropponen kuvaa.

Monipuoliset lähetyslentäjät

Lähetyslentäjien työ on monipuolista ja haastavaa. Lentäminen vaatii pitkää kouluttautumista, sitoutumista ja periksiantamatonta määräysten noudattamista. Lentäjien ja mekaanikkojen on sitouduttava ensimmäiselle työkaudelle neljäksi vuodeksi. Ammattiluvan saamisen jälkeen on vielä käytävä vuoden koulutus, joka valmistaa MAF:n työhön. 

Ropponen huomauttaa, että lähetyslentäjiin eivät kuulu vain lentäjät, vaan toiminnassa tarvitaan kaikkia niitä ammatteja, joita tavallisestikin lentoyhtiössä on: talous- ja it-asiantuntijoita, mekaanikkoja ja lentoturvallisuuden ammattilaisia. 

– Meillä on paljon erilaisia töitä auki. Yleensä pitää olla valmis tekemään monenlaisia tehtäviä ja olemaan joustava, Ropponen kertoo.

MAF:n työtehtävät ovat hyvin samankaltaisia kuin suomalaisissakin yrityksissä tai järjestöissä. Ne vain tapahtuvat eri olosuhteissa. 

– Toimimme pääasiassa niissä maissa, joissa on ollut katastrofeja, sotia tai muita asioita, joiden takia ihmisten elämä on mennyt rikki. Sellaisissa paikoissa elämä ja työskentely on vaativaa. Sen takia ihmisten, jotka lähtevät sinne, pitää olla sopeutumiskykyisiä, joustavia ja pystyä pitämään tiukasti kiinni kristilliseen työhön ja ilmailualaan liittyvistä periaatteista, Ropponen painottaa. 

MAF:n työssä on mukana ihmisiä eri puolilta maailmaa ja se on kirkkokuntarajat ylittävää. Yhä useammin lentokonetta ohjaa ja huoltaa nykyisin Etelän kirkkojen (Global South alueen) kristitty, mies tai nainen. Kansainvälisen MAF:n hallituksessakin on jo etelä-afrikkalaista ja kenialaista asiantuntemusta. Matkustajat, jotka työstä hyötyvät, ovat myös jo pitkään olleet pääasiassa kehittyvien maiden ihmisiä.  Kaikkia tekijöitä yhdistää rakkaus Kristukseen ja halu palvella omalla ammattitaidolla Jumalaa.

– Minusta on upeaa se, että niin monesta eri kansakunnasta ja kirkkokunnasta tulevia ihmisiä yhdistää näky siitä, että he haluavat palvella lentokoneiden ja teknologian avulla Jumalaa. On uskomatonta, että laitetaan kymmenistä eri kulttuureista tuleva joukko ihmisiä yhteen ja tuloksena on 60 000 turvallista lentoa vuosittain 130 koneella. Tätä kristittyjen yhteistyö on parhaimmillaan, Ropponen sanoo. 

Ropponen kertoo, että vaikka MAF:n tulevaisuus näyttää hyvältä, heillä on silti työn määrään nähden liian vähän tekijöitä. 

– Kaipaamme uusia ihmisiä mukaan, joita voisimme lähettää tehtäviin.

 

– Yhä on paljon alueita, joissa lähetystyö ei olisi mahdollista ilman MAF:n koneita, toiminnanjohtaja Janne Ropponen painottaa.

MAF Suomessa

MAF:n työ alkoi Englannista ja ensimmäinen työkenttä oli Itä-Afrikassa. Se on sittemmin kasvanut laajaksi maailmanlaajuiseksi työksi, jossa on mukana ihmisiä kymmenistä eri kansallisuuksista. 

– Vieläkin on totta alkuperäinen ajatus: haluamme mahdollistaa ja tehostaa hyvää tekevien ihmisten työtä ja julistaa Jumalan hyvyyttä tässä maailmassa. Yhä on paljon alueita, joissa työ ei olisi mahdollista ilman MAF:n koneita, toiminnanjohtaja Ropponen painottaa. 

Lähetyslentäjillä on toimintaa myös Suomessa, jossa MAF Suomi toimii Helsinki–Malmin lentokentältä käsin. MAF Suomi on lähetysjärjestö, joka lähettää työntekijöitä. MAF Suomea on tukemassa kahdeksan jäsenyhteisöä: Sley, Kansanlähetys, Kylväjä, Fida, Suomen Vapaakirkko, Pilottipiiri, Finlands Svenska Baptistsamfund ja Missionskyrkan i Finland. Tällä hetkellä MAF:n tehtävissä ja työyhteydessä palvelee yhteensä 6 suomalaista lähettiä Tansaniassa, Mongoliassa ja Keniassa. Mongoliassa ja Keniassa MAF:lla on myös yhteistyötä työntekijöiden lähettämisessä Sansan ja Kansanlähetyksen kanssa.

– MAF Suomi huolehtii suomalaisten lähettien asioista ja antaa suomenkielistä työnantajan tukea. Teemme työtä tunnetuksi Suomessa ja keräämme varoja, jotta voimme lähettää lähetystöntekijöitä. Olemme siinä mielessä erilainen lähetysjärjestö, että emme puutu työalueella järjestettäviin asioihin, vaan se on kansainvälisen MAF:n tehtävä, Ropponen kertoo. 

MAF tekee Suomessa myös lentokoulutusta ja pitää ympäri Suomea kiertävää lähetysnäyttelyä. MAF Suomen toimintaan kuuluu lisäksi vuosittain nuortenleiri, jossa tutustutaan ilmailualan ammatteihin käytännössä ja päästään kokeilemaan lentämistä. Leirin tärkeimpänä asiana on kuitenkin tarjota toivon sanoma sinne tuleville nuorille. 

– Haluamme tarjota mallin siitä, että mitä ikinä elämässä tapahtuu, niin aina on toivoa. Tavoitteemme on, ettei yksikään nuorista luovuttaisi, Ropponen sanoo.

MAF Suomi osallistuu aktiivisesti myös ilmastonmuutoksen torjumiseen ja luonnonsuojeluun. Viime keväänä MAF Suomi oli pääjärjestäjänä Suomen ensimmäisessä ekologisen ja sähköisen lentämisen konferenssissa. Lähetyslentäjät ovat myös tukemassa kansalaisaloitetta toimipaikkansa Helsinki–Malmin lentokentän luonnonniityn suojelemiseksi. Niitty on syntynyt lentokonetoiminnan ansiosta.

– Kristityille kuuluu vastuu luonnosta. Lentokentällä on 100 hehtaaria niittyä, jonka lajisto on erittäin uhanalaista. Lähetyslentäjät ovat tukemassa tätä aloitetta, jotta voimme suojella luontoa ja toimia jatkossakin siellä, Janne Ropponen sanoo.

Teksti julkaistu Sanansaattajassa 16/19.


Jaa tämä artikkeliLisää artikkeleita: